Projekt

Egyesületünk a VP6-19.2.1.-33-3-17 kódszámú Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése elnevezésű pályázat keretében 14,7 millió forintot nyert elektromos eszközök beszerzésére. A pályázatot a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület hirdette meg. A pályázat keretében 6 db.segwayt és 6 db. elektromos robogót vásároltunk.

Aktuális

zászlóink

Magyar nemzeti és történelmi jelképeink sorában talán kicsit mostoha sorsra jutottak történelmi
zászlóink. Ezt a hiányosságunkat szeretnénk feledtetni. Úgy gondoljuk, hogy történelmünk dicső
korszakai, eseményei, és az ezeket méltán megtestesítő zászlók érdemesek arra, hogy egy pillanatra
kizökkenjünk a mából és büszkén elrévedezzünk múltunkon. A teljes történelmi zászlósor 23 darab zászlóból áll.E galéria a történelemtudományok által elfogadott, rekonstruált, vagy az eredeti szépségében mais megcsodálható zászlók tökéletes másolatai.